UWAGA – można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Od dnia 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3000 złotych, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Formularz wniosku dostępny jest w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie oraz w Urzędzie Miejskim w Michałowie, a także na stronie internetowej www.michalowo.eu (w stopce poniższego wpisu)

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Dodatek węglowy zostanie wypłacony w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski należy składać do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.


DO POBRANIA

Skip to content