VII Przegląd Piosenki Nowoczesnej Osób Niepełnosprawnych „Mam Talent”

W Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie odbył się dziś, 25 czerwca VII Przegląd Piosenki Nowoczesnej Osób Niepełnosprawnych „Mam Talent”. Do Michałowa przyjechało ponad 100 osób z 11 placówek województwa podlaskiego, m.in. z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Kolna, Szumowa, Moniek, Jałówki i oczywiście organizator – placówka w Nowej Woli. Każdy z przybyłych mógł się zaprezentować na scenie.

– Mieliśmy dużo chętnych, więc trochę ograniczyliśmy, by przegląd nie trwał bardzo długo. Podopieczni każdej z placówek, z której mogło przyjechać do dziesięciu osób wykonują 3 piosenki. Przegląd kończy się wręczeniem wszystkim uczestnikom wyróżnień za udział i upominków – wyjaśnia ks. Jarosław Szczerbacz, proboszcz prawosławnej parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli, wiceprezes Fundacji Nowa Wola oraz inicjator utworzenia i kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli.

Po występach na scenie wszystkich uczestników przeglądu czekał obiad w gospodzie, a po południu dyskoteka.

Fundacja Nowa Wola prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej oraz wspiera rodziny osób chorych, osieroconych i prowadzi działalność charytatywną. Ks. Jarosław kieruje w Nowej Woli Warsztatami Terapii Zajęciowej od 2010 r. Obecnie prowadzone są warsztaty Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Warsztaty odbywają się codziennie, a 30 podopiecznych jest dowożonych trzema samochodami z pięciu gmin: Gródek, Michałowo, Narewka, Narew i Zabłudów.

Skip to content