W Michałowie bez budżetu sołeckiego

Radni Michałowa na ostatniej, 24 lutego sesji nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

– Nie jestem za tym, by wyodrębnić w budżecie środki na fundusz sołecki. Są poważniejsze wyzwania w naszej gminie niż przeznaczenie 0,5 mln zł na garnki i drobiazgi. Co nie znaczy, że jak sołectwo ma jakieś potrzeby, to tego nie zrealizujemy. Realizujemy program dociepleń, program „droga do gospodarstwa” i inne programy na które przeznaczamy dużo więcej niż 0,5 mln zł – mówił w czasie sesji Marek Nazarko, Burmistrz Michałowa.

Komisja Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej i Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku opowiedziały się za niewyodrębnianiem funduszu.

Na 11 obecnych na sesji radnych 10 było podobnego zdania, jeden przeciwnego.

Skip to content