Ważne informacje dla osób przyjmujących Uchodźców z Ukrainy

Informujemy, iż zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Michałowo dotyczącym organizacji miejsc doraźnego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaistniała możliwość wsparcia ludności uchodźczej przebywających na terenie Gminy Michałowo.

Dzięki zgodzie Wojewody na podpisanie Umów i porozumień z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą Gmina Michałowo może przekazać środki na częściową partycypację w kosztach, która obejmuje:

  • sporządzenie podstawowych zakupów.
  • zapewnienie posiłku w formie obiadu w punkcie gastronomicznym.
  • nocleg realizowany w miejscach przygotowanych przez Gminę Michałowo tj. mieszkaniach komunalnych jak też zgodnie z podpisanym porozumieniem w Zajeździe Michałowo.

Serdecznie dziękujemy również Naszym mieszkańcom za okazane serce i otworzenie drzwi do własnych domów – Jesteśmy z Was dumni!

Przykładem może być proboszcz parafii Prawosławnej w Michałowie Ksiądz mitrat Jan Jaroszuk, który zaoferował noclegi w wolnym mieszkaniu na „nowej” plebanii, za co dziękujemy.

Chcielibyśmy abyście też mieli możliwość otrzymania dofinansowania, dlatego z niecierpliwością czekamy na ustawę umożliwiającą zawarcie przez Gminę umów z osobami prywatnymi celem przekazania wsparcia także dla Was.

By przyśpieszyć proces ubiegania się o procedowaną możliwość dofinansowania Gmina Michałowo prosi o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego oświadczeń, pozwoli to nam szybsze dopełnienie formalności celem przekazania wsparcia Wojewody.

Załączniki:

OŚWIADCZENIE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ

FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA OBYWATELI UKRAINY

Ulotka informacyjna_PL

Ulotka informacyjna_UA

Skip to content