Wicestarosta : “Nikt nie chce likwidować szkoły, jednak ona sama się zlikwiduje.”

Wspólne posiedzenie komisji Rady powiatu rozpoczęło się od wizyty w budynkach warsztatów, stacji diagnostycznej, sali do praktycznej nauki zawodu i pomieszczeniach dydaktycznych. Następnie komisje udały się do budynku Zespołu Szkół w Michałowie mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza. Budynki szkolne są zadbane, pomimo faktu, iż od wielu lat nie były modernizowane i trudno jest je nazwać nowoczesnymi.

W jednej z sal dydaktycznych Przewodniczący Komisji Rady Powiatu: Pan Henryk Suchocki oraz Pan Andrzej Babul otworzyli wspólne posiedzenie komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli także: Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Zenon Żukowski, radni powiatowi Jan Kaczan i Eugeniusz Siemieniuk, przedstawiciele samorządu Gminy Michałowo: Burmistrz Michałowa Marek Nazarko, Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Bożena Ancipiuk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Charytoniuk oraz przybyły w trakcie posiedzenia radny Ryszard Balcerzak. Obecni byli również Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie Dorota Burak wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego i rodziców uczniów.

Przewodniczący komisji otwierając obrady przedstawili powód spotkania, tj. rozpoczęcie rozmów w temacie przekazania Zespołu Szkół w Michałowie samorządowi Gminy Michałowo. Stwierdzili, że władze powiatu postanowiły zrobić wspólne posiedzenie w szkole w Michałowie, aby wysłuchać opinii wszystkich zainteresowanych środowisk. W podobnym tonie wypowiedział się starosta białostocki Jan Perkowski dziękując Burmistrzowi za podjęcie tematu. Burmistrz podziękował staroście i przewodniczącym komisji rady powiatu za zaproszenie i stwierdził, że jest bardzo zaskoczony (złożoną już na pierwszym spotkaniu) przez starostę propozycją przejęcia szkoły przez gminę. Z kolei starosta stwierdził, że nie jest to temat nowy, ponieważ już w poprzedniej kadencji był on kontynuowany z ówczesnym Burmistrzem Michałowa Włodzimierzem Konończukiem, jednak nie doszło wtedy do porozumienia.

Starosta skierował stanowcze i konkretne pytanie skierowane wprost do Burmistrza: czy ten przejąłby szkołę. Burmistrz wyraził swoje zaskoczenie tak postawionym pytaniem i stwierdził: Mając na względzie 12-letnią historię (będąc burmistrzem w latach 2002-2014) rozmowy ze starostwem trwały w nieskończoność i wówczas nie można było nic ustalić, dlatego tak konkretna postawa mnie zaskoczyła. I chcę tutaj powiedzieć, że nie jest to zarzut w kierunku obecnego starosty Jana Perkowskiego, ale w kierunku poprzednich władz, gdyż przez ostatnie lata dwukrotnie proponowałem przejęcie szkoły, jednak ówczesne władze powiatu nie zgadzały się na moje propozycje, co doprowadziło szkołę do ruiny. Wówczas, w każdym roczniku były po 3 klasy i można było wtedy jeszcze myśleć o rozwoju. Każdy z tu obecnych zdaje sobie sprawę, że przejmując szkołę musimy się liczyć z kosztami. Mając na względzie tę historię 12 lat poinformowałem starostę, że żadnej propozycji przejęcia szkoły nie złożę. Byłem zaskoczony. Przystępując wraz z radnymi do wyborów nie mieliśmy w planach żadnego zamiaru przejęcia tej szkoły, a wręcz odwrotnie, stwierdziliśmy, że ten temat w obecnej kadencji jest zamknięty. Dlatego też, zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom prospołeczne działania oraz budowę nowego przedszkola. Bez względu na to, czy starostwo przekaże szkołę, czy nie – radni stoją na stanowisku, że przedszkole będzie budowane i nie chcą słyszeć o innym rozwiązaniu. Jeżeli chodzi o opinię burmistrza to myślę, że jest ona spójna z opinią rodziców, iż szkołę powinno prowadzić starostwo. Jeżeli starostwo miałoby szkołę zamknąć i rozpocząć jej wygaszanie, to tu moje zamiary, czy chęci, nie mają nic do rzeczy. Z uwagi na fakt, iż szkoła ta jest bardzo ważną instytucją, poczynając od aspektu historycznego po dobro właśnie dzieci, rodziców i nauczycieli, samorząd gminy podejmie rozmowy w tym temacie, jednak musi być to konkretna propozycja ze strony powiatu.

Kolejną osobą, która zabrała głos była pani Edyta Rosiak, nauczyciel zespołu szkół. Pani E. Rosiak nakreśliła pozytywne strony szkoły, podkreślając jej ogromne historyczne znaczenie oraz wagę dla społeczności Gminy Michałowo. Słowa pani E. Rosiak podzielił przedstawiciel rodziców pan Stanisław Magnuszewski.

Na pytanie radnego powiatowego: ilu uczniów korzysta z warsztatów? – Pan Dyrektor Dorota Burak poinformowała, że z warsztatów korzysta 14 uczniów.

Następnie głos zabrał radny powiatowy Jan Kaczan, który stwierdził: że w momencie jak było jeszcze wielu uczniów tej szkoły to doprowadzono do wiadomej sytuacji, natomiast przy tak małej liczbie uczniów jaką mamy w tej chwili, należałoby zadać pytanie – na co teraz mamy czekać? Radny dodał, że skoro jest inna możliwość żeby szkoła nadal funkcjonowała, to nie zrobi tego lepiej nikt inny niż samorząd Gminy Michałowo, ponieważ nie robiąc nic doprowadzi się do zamknięcia szkoły.

Kolejną osobą, która zabrała głos był radny powiatu Eugeniusz Siemieniuk. Podobnie jak wcześniej przedmówcy również podkreślił, że szkoła posiada bogatą i piękną historię. Stwierdził, że absolwentami szkoły jest wielu obecnych profesorów, lekarzy jak również on sam, Pan radny zaznaczył że szkoła ma jednego wroga – jest nim demografia i dodał, że trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, gdyż patrząc na bazę jaką posiada szkoła, starając się ją utrzymać należy myśleć o kierunkach ogólnokształcących. Radny stwierdził, iż w związku z faktem, że cały sprzęt jest przestrzały absolwenci nie byliby atrakcyjni na rynku pracy.

Wypowiedź radnego wywołała żywiołowe reakcje wśród pani dyrektor i przedstawicieli szkoły. Pani dyrektor odniosła się do wycieczki młodzieży szkolnej do Grecji i stwierdziła, że nasza szkoła w porównaniu do tej w Grecji to XXIII wiek.

W dalszej części posiedzenia wystąpił radny Ryszard Balcerzak, który zarzucił, że jest tylu radnych powiatowych, a radę gminy Michałowo reprezentują jedynie przewodnicząca i wiceprzewodniczący. Radny stwierdził, że nie musi się o tym wszystkim dowiadywać z Internetu, czy od innych ludzi i spytał dlaczego takie decyzje są podejmowane bez radnych Gminy Michałowo. Wówczas głos zabrał wicestarosta Roman Czepe upominając radnego Ryszarda Balcerzaka, ażeby ten nie wprowadzał takiej atmosfery, takiego tonu i żeby przestał manipulować. Wicestarosta stwierdził, że nikt tutaj nie spotkał się i nie podejmie żadnej decyzji, natomiast przewodniczący komisji rady powiatu dodali, iż powiat przyjechał w celu wysłuchania wielu stron. Radny Ryszard Balcerzak próbował przerwać panu wicestaroście, na co Wicestarosta powiedział, że należy zachować kulturę i nie należy przerywać. Wicestarosta stwierdził: Nikt nie chce likwidować szkoły, jednak ona sama się zlikwiduje. Rozmowy o przejęciu szkoły przez samorząd Gminy trwały w poprzedniej kadencji z ówczesnym Burmistrzem Włodzimierzem Konończukiem, któremu zabrakło odwagi żeby przejąć szkołę wraz z zadaniem, gdyż jest to trudny temat – a rzeczywiście jest to trudny temat. Szanowni Państwo, my jako starostwo, nie zlikwidujemy szkoły, ale obiecuję Państwu, że szkoła zlikwiduje się sama. I jeżeli dzisiaj podejmujemy rozmowy, to po to, aby szkoła w jakiejś formie jeszcze mogła przetrwać, a nikt lepiej jej nie poprowadzi jak gmina – choć zdaję sobie sprawę z podziałów jakie w niej występują. Jednak, jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, to za 2-3 lata szkoły już nie będzie i wówczas starostwo ogłosi przetarg, co w rezultacie spowoduje, że nie będzie ani szkoły ani budynku.

Następnie głos zabrał Burmistrz: Dziękuję starostwu za wyartykułowanie wszystkiego. Dziękuję również radnemu Ryszardowi Balcerzakowi za wypowiedź, ponieważ teraz już chyba nikt nie ma wątpliwości dlaczego prosimy o konkretną propozycję ze strony starostwa. I tak jak Wy przyjechaliście tutaj wysłuchać opinii rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców, przedstawicieli samorządu, tak również i my po złożeniu konkretnej propozycji przez starostwo również będziemy chcieli wysłuchać wielu stron i porozmawiać z radnymi. W tej chwili samorząd gminy musi się zająć swoimi sprawami, chociażby w porównaniu do 2014 r. do Szkoły Podstawowej należy dołożyć 1,8 mln zł. A panie radny Ryszardzie Balcerzak, w temacie dowiadywania się z Internetu i od innych ludzi to proszę dzwonić bezpośrednio na mój nr tel. 662-747-745- odbieram od każdego mieszkańca to i od radnego również odbiorę.

Podsumowaniem posiedzenia było wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego Zenona Żukowskiego, który stwierdził, że było to bardzo dobre i potrzebne spotkanie i widzi możliwość podjęcia takich rozwiązań, które wszystkie strony będzie satysfakcjonowało.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie Maria Bożena Ancipiuk zapewniła, że po wpłynięciu konkretnej propozycji od starostwa rozpoczną się rozmowy z różnymi środowiskami.

Pan Burmistrz dziękując za merytoryczną rozmowę, na koniec spotkania zaprosił starostę, radnych powiatowych- szczególnie z naszego okręgu wyborczego, Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie, wszystkie środowiska szkolne, wszystkich obecnych na posiedzeniu oraz wszystkich mieszkańców na wigilię miejską.

Skip to content