Wrocław przekazał 50 tys. zł Gminie. Dziękujemy

Podczas ostatniej, 31 maja, sesji radni Michałowa uchwalili zmiany w budżecie gminy na 2022 r.

Jednym z punktów zmian budżecie, po stronie dochodów, pojawił się wzrost o 50 tys. zł. To pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zgodnie z uchwałą otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu na potrzeby mobilnego punktu pomocy osobom potrzebującym.

– Te pieniądze otrzymaliśmy od samorządu Wrocławia. Pod adresem Pana Prezydenta Jacka Sutryka i całej Rady Miejskiej Wrocławia kieruję ogromne podziękowania za te środki! – wyjaśnił burmistrz Marek Nazarko.

Z własnych środków gmina dołoży ok. 40 tys. zł i przeznaczy na zakup busa, który będzie służył potrzebującym.

Skip to content