Wspólna księgowość w gminie Michałowo

Od 1 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miasta Michałowo i jednostkach podległych gminie funkcjonować będzie jedna księgowość. Ma to poprawić zarówno organizację pracy, jak i funkcjonowanie jednostek. Wspólna księgowość dotyczyć będzie (poza samym UM Michałowo): Szkoły Podstawowej w Michałowie, Gminnego Przedszkola w Michałowie, Zespołu Szkół w Michałowie i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie.

Taką uchwałę – i to jednogłośnie – przegłosowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Michałowie, 30 października br.

– Przeprowadzona analiza wykazała, że w jednostkach organizacyjnych gminy Michałowo zatrudnienie pracowników finansowo-księgowych ma charakter jednostkowy lub w wymiarze części etatu – podkreśla burmistrz Michałowa Marek Nazarko, – Takie rozwiązanie często było powodem kłopotów organizacyjnych, spowodowanych choćby brakiem zastępstwa. Wspólna księgowość poprawi zarówno warunki pracy pracowników, jak również jakość obsługi, bo wszędzie wprowadzone zostaną jednolite procedury i standardy działalności.

Wprowadzenie wspólnej księgowości jest możliwe dzięki znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym. Ustawodawca dał w niej gminom możliwość organizowania i prowadzenia wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom kultury oraz innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym.

Skip to content