„Wspomnienia i emocje lasu”, czyli Rezydencja Artystyczna Sztuki ziemi w Sokolu

W Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu rozpoczęła się w poniedziałek, 2 września Międzynarodowa Rezydencja Artystyczna LAND ART. 12 artystów z Włoch, Polski i Białorusi przez niespełna dwa tygodnie, do 13 września będzie tworzyć instalacje wokół wsi i w lesie, wykorzystując przestrzeń ziemi i składniki środowiska naturalnego. Instalacje złożą się na projekt sztuki ziemi (Land art) „Wspomnienia i emocje lasu”. Oficjalne zakończenie rezydencji nastąpi 14 września, w następną sobotę, podczas imprezy Święto Grzyba w Sokolu.

Organizatorem rezydencji jest Centrum Produktu Lokalnego, podlegające pod Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, instytucją partnerską jest Nadleśnictwo Żednia reprezentujące Lasy Państwowe.

Sztuka ziemi (inaczej land art) – działalność artystyczna, której obszarem działania (tłem, kontekstem czy tworzywem) jest przestrzeń ziemi, obszar środowiska naturalnego. Działania tego typu wiążą się z pewną ingerencją w pejzaż, przekształceniem jego fragmentu lub wykorzystaniem naturalnych procesów (erozja, czynniki atmosferyczne) dla stworzenia działania, obiektu o charakterze artystycznym.

Rezydencje artystów stały się nieodłącznym elementem wielu karier artystycznych. Odgrywają ważną rolę w ułatwianiu i stymulowaniu zdolności artystów do poruszania się po świecie. Rozwinęły się również w ważne elementy współczesnej sceny sztuki współczesnej łączącej lokalny świat ze światem sztuki. Artyści uczestniczący w programach rezydencji budują mosty między krajami i kulturami, przyczyniając się do różnorodności kulturowej. Rezydencje artystów są nieocenionym uzupełnieniem krótkoterminowej wymiany kulturalnej, ponieważ pozwalają artystom lepiej zrozumieć ich społeczeństwa i kultury. Jednocześnie stwarzają możliwości wglądu w tło kulturowe własnego środowiska każdego z uczestniczących artystów. W konsekwencji wymiana artystyczna i kulturalna oraz współpraca poprzez programy rezydencji mogą zwiększyć zrozumienie między krajami i kulturami.

Temat planowanej rezydencji to „Wspomnienia i emocje lasu”. Prace będą bazowały na specyfice terenu (SITE SPECIFIC), co oznacza, że interwencja w krajobraz będzie przemyślana, uzgodniona z organizatorami i pasująca do konkretnego miejsca. Interakcja z otaczającym środowiskiem ma być podstawą podjętych działań i odnosić się do wszystkich aspektów jego tożsamości, od historii do architektury, od struktury przestrzennej do kultury. Wydarzenie ma na celu promocję sztuki, środowiska, przyrody, kultury i krajobrazu. Realizacja rezydencji artystycznej LAND ART ma być okazją do spotkania sztuki współczesnej z krajobrazem, w którym twórczość artystyczna staje się narzędziem poznania terytorium i momentem refleksji nad tematami zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Skip to content