WYDŁUŻENIE TERMINU Badanie ankietowe do Projektu – magazyny OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Michałowo

 

W związku z wydłużeniem terminu naboru wniosków na projekty grantowe polegające na budowie lub rozbudowie magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE (odnawialnych źródeł energii) Burmistrz Michałowa zaprasza mieszkańców do składania ankiet dotyczących Państwa zapotrzebowania na zakup oraz montaż urządzeń typu:

 

 1. Przydomowe magazyny energii elektrycznej:
  1. Magazyn energii elektrycznej,
  2. Inwerter umożliwiający podłączenie magazynu energii, o ile posiadana instalacja fotowoltaiczna nie jest wyposażona w taki inwerter.
 2. Przydomowe magazyny ciepła:
  1. Zasobnik c.w.u. zasilany pompą ciepła,
  2. Zasobnik c.w.u. zasilany kolektorami słonecznymi,
  3. Zasobnik c.w.u. z grzałką elektryczną zasilany instalacją fotowoltaiczną,
  4. Bufor ciepła zasilany przez pompę ciepła,
  5. Bufor ciepła zasilany przez kolektor słoneczny,
  6. Bufor ciepła z grzałką zasilany instalacją fotowoltaiczną,
  7. Bufor ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompleksowe urządzenie.

 

Mając na uwadze warunki naboru – z dofinansowania mogą skorzystać gospodarstwa domowe posiadające instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z OZE.

Wartość kosztów kwalifikowalnych (tj. kosztów, od których liczona jest procentowa wartość dofinansowania) przedstawia się następująco:

 1. Magazyn energii elektrycznej – cena za zakup i montaż za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6 tys. zł
 2. Magazyn ciepła – cena za zakup i montaż zasobnika c.w.u. / bufora ciepła, nie może przekroczyć 6 tys. zł

W przypadku gdy, w celu podłączenia magazynu energii, konieczna będzie wymiana posiadanego inwertera na inwerter hybrydowy, to koszt takiego inwertera, w przypadku instalacji dofinansowanej ze środków publicznych, nie może stanowić kosztu kwalifikowalnego w ramach grantu, gdyż byłoby to niezgodne z zasadą podwójnego finansowania. W takim wypadku Grantobiorca powinien wymienić inwerter z własnych środków.

Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji konkursowej – tj. naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla gmin, gdzie mogą Państwo odnaleźć dodatkowe informacje:

https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-18.html

Ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Michałowie w godzinach pracy Urzędu do dnia 03.11.2023 r. włącznie.

Projekt adresowany jest wyłącznie do gospodarstw domowych. W przypadku udziału w Projekcie budynku gospodarstwa domowego, w ramach którego prowadzona jest działalność gospodarcza mają zastosowania obwarowania dotyczące opomiarowania energii magazynowej na cele bytowe.

 

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko


DO POBRANIA

Skip to content