Informacje w sprawie zgłaszania do komisji wyborczych

Pełnomocnicy wyborczy mogą składać prawidłowo wypełnione, kompletne, podpisane zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz spowodowaną tym reorganizacją pracy Urzędu Miejskiego w Michałowie, prawidłowo wypełnione, kompletne, podpisane i zeskanowane zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych proszę przesyłać (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.15) można przysłać na adres e-mail: sekretariat@michalowo.eu Nie jest wymagany podpis elektroniczny!

Informacje również pod numerami telefonu 85 7131775 i 602 132 115.


  • Komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. nie muszą dokonywać nowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia dokonane przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych zachowują swoją ważność.
  • Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną powołane w skład komisji, nawet jeżeli zostały one powołane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Mimo tego, że zgłoszenia te zachowują ważność procedura dotycząca powołania obwodowych komisji wyborczych zostanie powtórzona na nowo, z uwzględnieniem m.in. nowych zgłoszeń kandydatów.

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Skip to content