Wypłaty diet dla mężów zaufania

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dieta może zostać wypłacona wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Wypłata diet dla mężów zaufania będzie odbywać się na podstawie dostarczonego do Urzędu Miejskiego w Michałowie wniosku o wypłatę diety, do którego należy załączyć zaświadczenie od Przewodniczącego Komisji Wyborczej (otrzymane w dniu wyborów).

DO POBRANIA

Skip to content