Wystąpiliśmy o dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu wsparcia dla gmin w których funkcjonowały PGRy

Gmina Michałowo złożyła 3 wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

1. Utworzenie bazy rekreacyjno-sportowo-szkoleniowej w mieście Michałowo jako dopełnienie istniejącej infrastruktury oświatowo-sportowej (stadion, boiska, kryta pływalnia, szkolna sala gimnastyczna). Zespół budynków będzie wyposażony w szatnie z zapleczem sanitarnym dla sportowców, miejsca noclegowe dla drużyn przyjezdnych, hole rekreacyjne, pokoje klubowe, pokoje masażu. Sportowcy będą mogli korzystać m.in. z istniejącej pływalni, pomieszczeń odnowy biologicznej i siłowni.
Planowana realizacja : 2022-2023
Szacowany koszt inwestycji : 2 000 000 PLN
Kwota wnioskowanych środków : 1 800 000 PLN


2. Budowa Centrum wystawienniczo-konferencyjnego w technologii niskoemisyjnej. Obiekt będzie zlokalizowany w centrum Michałowa, przy Ratuszu Miejskim. Budynek będzie miał kształt piramidy z wkomponowanymi ogniwami PV. Inwestycja zakłada utworzenie parkingu pod budynkiem (12 miejsc). Działalność Centrum będzie koncentrować się na organizacji wydarzeń ekspozycyjno-wystawienniczych z zakresu OZE, technologii przyjaznych środowisku oraz organizowaniu konferencji i spotkań kulturalnych.
Planowana realizacja : 2022-2023
Szacowany koszt inwestycji : 1 500 000 PLN
Kwota wnioskowanych środków : 1 350 000 PLN


3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Michałowa w ramach zadania pn. „Budowa ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego”. Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej o długości 621m (kolektor główny) i 152m (do granic posesji nieprzyłączonych do sieci) 160mm oraz sieć wodociągową o długości 785m. Na projektowanej sieci przewidziano przepompownię ścieków.
Planowana realizacja : 2021-2022
Szacowany koszt inwestycji : 1 500 000 PLN
Kwota wnioskowanych środków : 1 350 000 PLN

Skip to content