XVIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie bez udziału publiczności i przedstawicieli jednostek.

Sala narad

W związku z trwającą epidemią koronawirusa i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego zaplanowana na najbliższy wtorek XVIII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji  odbędzie się bez udziału publiczności, sołtysów i kierowników jednostek gminnych. Wszystkim zapraszamy do oglądania transmisji na naszym kanale Youtube.

Porządek XVIII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2020 rok
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 – 2024
  3. zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  4. wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Michałowo w 2020 roku
  5. zmiany uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej w Michałowie do Zespołu Szkół w Michałowie
  6. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2020 roku
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania remontu dróg gminnych dojazdowych do posesji oraz terenów rolnych ze środków budżetu Gminy w latach 2020 – 2024
  8. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego
 6. Przedstawienie Radzie wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie środków w procedurze bezkonkursowej na nową perspektywę finansową na lata 2021-2027.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2019 rok oraz potrzeby na 2020 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
 8. Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby na 2020 rok.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy różne.`
 11. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Skip to content