Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka

Wartość:   9 534 413,88zł

Dofinansowanie:  8 014 338,79zł

Budżet gminy:  1 294 511,43zł

W ramach inwestycji powstaną:
– budynek monitorowania ptaków (kapitanat portu)
– hangary pływające (lokalizacja na terenie przystani)
– żuraw obrotowy do wodowania jednostek pływających (lokalizacja na terenie przystani)
– pomosty cumownicze pływające (lokalizacja na terenie przystani)
– parking dla samochodów osobowych, 13 miejsc (lokalizacja na terenie przystani)
– parking dla samochodów osobowych, 25 miejsc (lokalizacja na terenie przystani)
– 3 tarasy edukacyjne (miejsca odpoczynku na ścieżce edukacyjnej)
– stacja rowerowa (punkt serwisowy i stojaki rowerowe, przy ścieżce edukacyjnej)
– pomost stały- widokowo-edukacyjny
– pomost pływający
– taras edukacyjno-wypoczynkowy (punkt integracji ekologicznej)
– pole namiotowe
– adaptacja istniejącego budynku na Centrum Edukacji Ekologicznej
– parking dla pojazdów kempingowych
– platformy pływające dla ptaków- miejsce lęgowe dla ptaków
Skip to content