Zakończenie konsultacji społeczne dokumentu planistycznego – projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWO

Dobiegły końca konsultacje społeczne dokumentu planistycznego – projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWO organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzeń z tym procesem związanych, za obecność i czynne włączenie się w proces konsultacyjny.

Zgłaszane w trakcie spotkań Państwa pomysły i propozycje pozwolą na podjęcie właściwych decyzji podczas sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Michałowo.

Wszystkie Państwa uwagi zostaną przekazane planistom, którzy będą opracowywać przedmiotowy dokument.

 

Skip to content