Zakończenie kwalifikacji wojskowej z dniem 13 marca 2020 r.

Burmistrz Michałowa informuje, że na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020r., poz.423) tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Wszystkie osoby z terenu gminy Michałowo, które zostały wezwane na kwalifikację wojskową w dniu 24 marca 2020 r. w Białymstoku, ul. Warszawska 79A nie stawiają się na kwalifikację wojskową w tym terminie. Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Skip to content