Zakończyła się rewitalizacja terenu wokół Domu Ludowego w Sokolu

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Dziś, 25 listopada burmistrz Marek Nazarko i przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Ancipiuk oraz sołtys Sokola Jan Rożko oficjalnie otworzyli obiekt poprzez symboliczne przecięcie wstęgi.

– Pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych, dzięki temu mogliśmy zrobić te wszystkie prace, związane z zagospodarowaniem terenu, a przy okazji zrobić dwie drogi. Staraliśmy się zrobić jak najlepiej – powiedział burmistrz Marek Nazarko.

Przy Domu Ludowym w Sokolu powstał amfiteatr, ciągi komunikacyjne oraz przebudowana została droga przy amfiteatrze. Jest dobry dojazd, miejsce na ustawienie sceny, oświetlenie solarne, altanka na małą gastronomię i liczne miejsca na widowni. Dzięki temu na terenie wsi Sokole jest miejsce na organizowanie wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych.

Na tę inwestycję samorząd Michałowa pozyskał 220 tys. złotych dofinansowania z RPO.

To dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego przyznana w styczniu br. przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Całość inwestycji to blisko 400 tys. zł.

Już w Sokolu funkcjonuje Centrum Produktu Lokalnego, którego celem jest promocja twórczości ludowej, popularyzacja regionalnych produktów i wyrobów, kuchni i rzemiosła. To miejsce służące zachowaniu wieloletnich tradycji regionu Puszczy Knyszyńskiej a docelowo całego Podlasia, dlatego też są w nim organizowane spotkania warsztatowe, szkoleniowe z zaproszonymi artystami, rzemieślnikami zarówno dla indywidualnych turystów jak i zorganizowanych grup, np. szkolnych. Brakowało miejsca na letnie imprezy, jak np. koncerty.

– Drobnymi kroczkami możemy stopniowo poprawiać infrastrukturę, trzeba będzie dostawić ławki, dostawimy, trzeba będzie coś dobudować, dobudujemy, wszystko po to, by się ludziom życie w Sokolu poprawiało – zapewnił burmistrz Nazarko.

 

 

Skip to content