ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO ORAZ UMUNDUROWANIA DLA OSP

logo_podlaskie

Gmina Michałowo na podstawie umowy nr DIT-I.3031.44.2018 zawartej w dniu 20 listopada 2018 roku otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 8 000,00 zł. na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przy wsparciu ww. kwoty Gmina Michałowo zakupiła niżej wymieniony sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz umundurowanie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:
Ubranie specjalne strażackie GARDA w ilości 6 sztuk.

Ubranie strażackie

Skip to content