Zapraszamy doskładania ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie 12 Garbary i 40 Rudnia

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

ogłasza możliwość składania ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiących   własność Gminy Michałowo położonych w obrębie 12 Garbary i 40 Rudnia

 

 

Przeznaczone do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości dotyczą  terenu rekreacyjnego w Rudni nad zalewem wodnym Siemianówka, wraz ze zlokalizowaną tam infrastrukturą techniczną, budynkami i budowlami, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:

  • 84/9 o pow. 0,0844 ha obręb 40 Rudnia, i 13/7 o pow. 0,0214 obręb 12 Garbary, zabudowanej budynkiem gospodarczym z przeznaczeniem na usługi komercyjne turystyki i wypoczynku, KW BI1B/0199911/8
  • 74/1 o pow. 0,29 ha obręb 40 Rudnia z przeznaczeniem na tereny usług publicznych wypoczynku plażowo – kąpieliskowego oraz tereny usług publicznych sportów wodnych, lodowych i lądowych kwalifikowanych, KW BI1B/00054372/9,
  • 84/15 o pow. 0,0299 ha i 84/25 o pow. 1,3620 ha obręb 40 Rudnia z przeznaczeniem na usługi komercyjne turystyki i wypoczynku oraz tereny lasów, KW BI1B/00054372/9
  • 84/23 o pow. 1,9623 ha obręb 40 Rudnia z przeznaczeniem na usługi komercyjne turystyki i wypoczynku, tereny usług publicznych sportów wodnych, lodowych i lądowych kwalifikowanych oraz tereny lasów, KW BI1B/00054372/9.
  • 84/32 o pow. 0,9196 ha obręb 40 Rudnia z przeznaczeniem na usługi komercyjne turystyki i wypoczynku oraz tereny lasów, KW BI1B/00054372/9

 

 

Wysokość  opłaty z tytułu dzierżawy wynosi nie mniej niż 1 900,00 zł miesięcznie + należny podatek VAT, płatny kwartalnie po zakończeniu kwartału.

 

Termin składania pisemnych ofert: do dnia 20  kwietnia 2021r. do godz. 15:00

 

Ogłoszenie jest dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: michalowo.eu oraz na tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu

 

 

Michałowo, 30.03.2021r.

 

Skip to content