ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

W związku z podjętą uchwałą dotyczącą likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie Burmistrz Michałowo zawiadamia wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do negocjacji warunków przekazania z dniem 01.01.2020r. prowadzenia (ekspoatacji) zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Elementy sieci wodno – kanalizacyjnej:

  • SUW Michałowo – obsługująca miasto Michałowo i wsie: Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Mościska, Nowa Wola, Pieńki, Kopce, Topolany, Oziabły, Lewsze,
  • SUW w Szymkach – obsługująca wsie: Szymki, Zaleszany, Cisówka, Budy, Bachury, Nowosady, Stara Łuplanka, Nowa Łuplanka – wszystkie gmina Michałowo.
  • SUW Garbary – obsługująca wsie: Bieńdziuga, Supruny, Koleśne, Suszcza, Maciejkowa Góra, Bagniuki, Rudnia, Rybaki, Bondary, Osiedle Bondary, Garbary, Tanica Dolna, Tanica Górna. Odnoga Kuźmy, Sacharki, Ciwoniki, Barszczewo, Juszkowy Gród, Krugły Lasek, Planty – gminy Michałowo oraz miejscowość Słobódka gmina Narewka.
  • SUW- Sokole – obsługująca wsie Sokole i Żednia.
  • SUW Jałówka – wieś Jałówka.
  • wsie: Hoźna, Potoka, Hieronimowo zaopatrywane w wodę z SUW – Iwanki (gmina Narew).
  • Oczyszczalnia ścieków w Michałowie – mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków przy ul. Fabrycznej o przepustowości do 300 m³/d – obsługująca miasto Michałowo i wsie Kazimierowo, Hieronimowo, Nowa Wola.
  • Oczyszczalnia ścieków w Bagniukach – mechaniczno – biologiczna o przepustowości do 215m³/d – obsługująca wsie Rybaki, Bondary Bondary Osiedle, Garbary.

Liczba użytkowników:

  • sieć wodociagowa: ok. 2494 szt.
  • sieć kanalizacyjna: 877 szt.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pisemną – wstępną deklarację udziału w negocjaciach na kontakt e:mail: rosinska@michalowo.eu w terminie do dnia 08.11.2019r.

W załaczeniu:

Skip to content