Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji

Zapraszamy Biura Maklerskie do składania ofert dotyczących wyboru agenta emisji obligacji.

Termin składania to 5 czerwca 2020 roku.

Emisja obligacji przeprowadzona będzie w trzech transzach:

I. 2.300.000 w 2020 z terminem wykupu 2029

II. 2.300.000 w 2021 z terminem wykupu 2030

III. 2.300.000 w 2021 z terminem wykupu 2031

W załączniku pakiet informacyjny oraz zaproszenie do składania ofert wraz z aktualizacja zezwalającą na wysyłkę oferty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym.

Pakiet Informacyjny

Zaproszenie do składania ofert

Dopuszczenie do wysyłki oferty elektronicznie

Skip to content