Zdalna szkoła – gmina zakupiła laptopy dla uczniów

Urząd Miejski w Michałowie pozyskał dofinansowanie w kwocie 59 969,88 zł. na zakup 34 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które mają służyć uczniom szkół gminnych w procesie zdalnego nauczania. Sprzęt ma trafić do osób najbardziej potrzebujących, w pierwszej kolejności tych, które nie posiadają takiego wyposażenia. Wszystko po to, by umożliwić uczniom Szkoły Podstawowej w Michałowie i Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie korzystanie z edukacji wirtualnej.

Projekt  „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przypominamy, iż już na początku roku szkolnego władze samorządowe zakupiły z własnych środków laptopy wszystkim pierwszoklasistom Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie.

 

Skip to content