Zmiana w kryteriach rekrutacji do przedszkoli. Punkty za szczepienia ochronne

Radni Michałowa podjęli 11 marca uchwałę zmieniającą w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których gmina jest organem prowadzącym. Wprowadzili dodatkowe kryterium przyznając punkty za szczepienia ochronne lub orzeczenie lekarskie o odroczeniu obowiązkowego szczepienia.

Zgodnie z uchwałą dziecko, które zostało poddane szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. lub dziecko, którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego otrzymuje dodatkowych 5 punktów.

Jak tłumaczył burmistrz podstawą do wprowadzenia dodatkowych kryteriów rekrutacji było stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

– Będzie to dodatkowa motywacja dla rodziców, bo w naszej gminie tylko nieliczne dzieci nie dostają się do przedszkoli i jeśli zaistnieje taka sytuacja, że z dwojga dzieci jedno ma obowiązkowe szczepienia, to właśnie ono będzie spełniało to dodatkowe kryterium. – powiedział burmistrz Marek Nazarko.

Jedenastu radnych poparło projekt uchwały, dwóch było przeciw.

Skip to content