Burmistrz Michałowa

MAREK NAZARKO

DATA URODZENIA 18.11.1968r.

DZIAŁALNOŚC SAMORZĄDOWA

W roku 2002 podczas pierwszych wyborów bezpośrednich, 34 letni Marek Nazarko został wybrany przez mieszkańców Wójta Gminy Michałowo.  Swoje stanowisko piastował przez trzy kolejne kadencje samorządu – aż do listopada 2014r. W międzyczasie, w roku 2009 Michałowo uzyskało prawa miejskie i wówczas stanowisko wójta zostało zmienione na burmistrza. W roku 2018 po Marek Nazarko pokonał 4 innych kandydatów w pierwszej turze wyborów samorządowych (uzyskując 58,5% głosów). W dniu 17.11.2018 w Ratuszu Miesjkim miała miejsce pierwsza sesja Rady Miejskiej V kadencji podczas której Marek Nazarko złożył ślubowanie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 1986r. – praca na gospodarstwie rolnym rodziców

Od 1988r. – prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego

1990-1992r. – pracownik brygady leśnej

1993-1994r. – prace na budowie – Belgia

02.1995r. – Komenda Miejska Policji w Białymstoku (w czasie ukończenia służby zajmował stanowisko: dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Gródku)

I kadencja – 18.11.2002 – 06.12.2006 – Urząd Gminy w Michałowie – Wójt Gminy Michałowo kadencja

II kadencja
12.2006 – 31.12.2008
– Urząd Gminy w Michałowie – Wójt Gminy Michałowo
01.01.2009 – 03.12.2010 – Urząd Miejski w Michałowie – Burmistrz Michałowa

III kadencja

03.12.2010 – 08.12.2014 – Burmistrz Michałowa

03.2015 – 11.07.2015 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna – Prezes Zarządu

07.2015 – 08.03.2017 – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Dyrektor Zakładu

07.2017 – 07.01.2018 – zasiłek dla bezrobotnych – Powiatowy Urząd Pracy

01.2018 – 31.08.2018 – Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Choruży – asystent

IV kadencja – od 17.11.2018 – Urząd Miejski w Michałowie – Burmistrz Michałowa

WYKSZTAŁCENIE

 

  1. Technikum Rolnicze w Michałowie
  2. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

– studia wyższe zawodowe

– kierunek – pedagogika w zakresie: wychowania obronnego z problematyką przestępczości

– uzyskanie 23.06.2001r. tytułu: Licencjata

  1. Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa

– studia wyższe – magisterskie

– kierunek: Administracja w zakresie: administracja

– uzyskanie 02.07.2003r. tytułu: magistra

  1. Politechnika Białostocka – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Studia podyplomowe

Zakres studiów – Wycena Nieruchomości – 07.07.2012r.

  1. Politechnika Warszawska – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Studia podyplomowe

Zakres studiów – Inżynieria Gazownictwa – ukończone 22.06.2016r.