JAKOŚĆ POWIETRZA W MICHAŁOWIE

Instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń

współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Mapa czujników
Informacje zdrowotne

Aplikacje na smartfony

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 [...]

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. [...]

SZCZEGÓŁOWE DANE

Instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń

współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.