W dniu 9 maja 2019r, została podjęta uchwała rady miejskiej nr VII/61/19 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Lokalnego Rynku Pracy Gminy Michałowo TWÓJ BIZNES.

Program został zbudowany w oparciu o oczekiwania przedsiębiorców jak i doświadczenia osób chcących otworzyć własną, często pierwszą działalność.

Charakteryzuje się on kompleksowością oraz zdefiniowanymi zadaniami mającymi pomóc w rozwoju przedsiębiorczości.

W związku z powyższymi w Urzędzie Miejskim w Michałowie realizujemy:

 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej, a w szczególności:
  • Formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Systemów rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej;
  • Form opodatkowania;
  • Wypełniania dokumentów;
  • W jaki sposób pozyskać klientów, czyli marketing w małej firmie;
  • Zewnętrzne źródła finansowania na otworzenie i wsparcie działalności gospodarczej;
 • Prowadzenie portalu (Michałowski Bank Kadr) z aktualnymi ogłoszeniami dotyczącymi pracy.
 • Pomoc w organizacji stażu z Funduszy Europejskich zarówno z Urzędu Pracy jak i firm specjalizujących się w aktywizacji społecznej mieszkańców;
 • Szkolenia indywidualne oraz grupowe zwiększające szanse na rynku pracy, możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, ;
 • Nieodpłatne udostępnianie stanowiska pracy z dostępem do internetu, prądu, usług prawnych;
 • Promowanie lokalnych przedsiębiorców oraz produktów regionalnych.