Archiwum tematów: odpady komunalne

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. [...]

UWAGA: Zmieniony harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok

UWAGA, od dnia 1 czerwca 2022 r. zmienia się harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Nowy harmonogram poniżej.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. [...]

Zbiórka makulatury i papieru

Urząd Miejski w Michałowie zawiadamia mieszkańców gminy, że w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. zorganizowana została zbiórka [...]

Nowe stawki za śmieci w gminie Michałowo

Od liczby mieszkańców danej nieruchomości będzie zależała wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Michałowo – tak postanowili [...]

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Jeżeli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska [...]

KOMUNIKAT !

Urząd Miejski w Michałowie informuje, że w związku z zaistniałymi warunkami pogodowymi w najbliższych dniach mogą wystąpić utrudnienia w odbiorze odpadów

Skip to content