Nowe stawki za śmieci w gminie Michałowo

Od liczby mieszkańców danej nieruchomości będzie zależała wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Michałowo – tak postanowili radni na ostatniej sesji 21 grudnia. Miesięczna stawka w 2022 roku będzie wynosić 28 zł, czyli o 4 zł więcej niż w 2021 roku.

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej – w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów – wzrośnie trzykrotnie do 84 zł. Radni przewidzieli też zniżki dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. Wyniesie ona 1 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Z części opłat zostaną też zwolnione rodziny wielodzietne – bonifikata wynosi 30 proc. miesięcznych stawek opłat.

Jak wyjaśniał w trakcie sesji burmistrz Marek Nazarko – w 2021 roku planowano, że wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 1 mln 469 tys. zł., co pozwoliło na ustanowienie stawki w wys. 24 zł/os. W rzeczywistości jednak były one o 158 tys. zł wyższe. Droższy w 2022 roku i to o blisko 93 tys. będzie też transport odpadów przez MPO, jak również zagospodarowanie odpadów komunalnych (kolejne 55 tys. zł).  Jeśli dodać do tego wyższe opłaty administracyjne – to suma ta wzrośnie do blisko 170 tys. zł ogółem wyższych kosztów. Głównym powodem wzrostu stawki o 4 zł jest fakt, iż w kalkulacji na rok 2021 przyjęto, iż opłaty będą wnoszone przez 5100 osób zaś ze złożonych deklaracji wynika, iż ta liczba jest niższa (4875) i suma opłat musi być rozłożona na o 225  mniejszą liczbę osób.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2022 ROK

Skip to content