BURMISTRZ MICHAŁOWA
Marek Nazarko

Burmistrz

16-050 Michałowo
ul. Białostocka 11 
tel.: 85 713 17 73
e-mail: sekretariat@michalowo.eu

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 9.00-15.00 oraz 15.15-16.15

 

 

PokójStanowisko, sprawy Numer telefonu
1Biuro podawcze85 713 17 74
2Referat Inwestycyjno - Geodezyjny: fundusze europejskie, architektura, zieleń, fundusz sołecki, zabytki85 713 17 76
3Kierownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego85 713 17 83
4Referat Inwestycyjno - Geodezyjny: budownictwo, ochrona środowiska, drogi oświetlenie uliczne, wycinka drzew, zamówienia publiczne85 713 17 77
5lokale komunalne, geodezja, gospodarka odpadami, numeracja nieruchomości, 85 713 17 81
9podatki85 713 17 78
10Urząd Stanu Cywilnego85 713 17 86
11Ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna85 713 17 87
16Ewidencja działalności gospodarczej, opłaty za odpady komunalne85 713 17 79
18, 19Księgowość85 713 17 84
20Skarbnik Gminy85 713 17 85
21Sekretarz, Obsługa Rady, Kadry,85 713 17 70
23Sekretariat85 713 17 73
26Centrum Usług Wspólnych85 713 17 89
27Promocja, Informatyk85 713 17 88