Skład rady Miejskiej

Maria Ancipiuk

Maria Bożena Ancipiuk
Przewodniczący Rady

Marek Charytoniuk
Zastępca Przewodniczącego

Ryszard Balcerzak
Radny

Nina Bielenia
Radna

Marlena Bocheńska

Marlena Marzena Bocheńska
Radna

Mikołaj Borys Chlabicz
Radny

Anna Mielko
Radna

Bogdan Gryko
Radny

Agnieszka Grzegorczyk

Agnieszka Jadwiga Grzegorczuk
Radna

Raisa Jarocka

Raisa Jarocka
Radna

Alina Kazberuk

Alina Kazberuk
Radna

Ewa Kupraszewicz

Ewa Kupraszewicz
Radna

Roman Kononczuk
Radny

Waldemar Łuksza

Waldemar Łuksza
Radny

Bogdan Ostaszewski

Bogusław Andrzej Ostaszewski
Radny

Uchwały Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH 10.00 -12.00 
na SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna
 1. Kupraszewicz Ewa – przewodniczący
 2. Balcerzak Ryszard
 3. Chlabicz Mikołaj Borys
 4. Łuksza Waldemar
 5. Kononczuk Roman
Komisja Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej
 1. Jarocka Raisa – przewodniczący
 2. Gryko Bogdan
 3. Bocheńska Marlena Marzena
 4. Ostaszewski Bogusław Andrzej
 5. Bielenia Nina
 6. Grzegorczuk Agnieszka Jadwiga
 7. Kazberuk Alina
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia
 1. Kazberuk Alina – przewodniczący
 2. Balcerzak Ryszard
 3. Łuksza Waldemar
 4. Charytoniuk Marek
 5. Chlabicz Mikołaj Borys
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
 1. Ostaszewski Bogusław Andrzej – przewodniczący
 2. Mielko Anna
 3. Ostaszewski Bogusław Andrzej – przewodniczący
 4. Bocheńska Marlena Marzena
 5. Kupraszewicz Ewa
 6. Bielenia Nina
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Grzegorczuk Agnieszka Jadwiga – przewodniczący
 2. Gryko Bogdan
 3. Jarocka Raisa
 4. Kononczuk Roman
 5. Mielko Anna