Archiwum tematów: ekologia

Listy wniosków na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych

Lista przyznanych dotacji celowych z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo [...]

Badania mieszkańców dotyczące skutków ekonomicznych ewentualnego utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy

Samorząd Województwa Podlaskiego prowadzi prace nad koncepcją utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy, który miałby obejmować tereny w obrębie [...]

Wyniki dodatkowego naboru na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych.

Wyniki Dodatkowego naboru na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Michałowie – 400 000zł [...]

Listy wniosków na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych

Lista przyznanych dotacji celowych z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo [...]

Konsultacje w sprawie utworzenia parku krajobrazowego Doliny Świsłoczy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, urząd marszałkowski przedstawił projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego [...]

Skip to content