GMINA MICHAŁOWO
16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
tel.: 85 713 17 74 faks.: 85 717 90 41
e-mail: sekretariat@michalowo.eu
Elekroniczna Skrzynka Podawcza
NIP:9662101673,  Regon: 050659438

Adres ESP  na ePUAP: URZĄD MIEJSKI W MICHAŁOWIE (/ybhh634s7p/SkrytkaESP);


BURMISTRZ MICHAŁOWA
Marek Nazarko
16-050 Michałowo
ul. Białostocka 11
tel.: 85 713 17 73
e-mail: sekretariat@michalowo.eu

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdą środę

w godzinach 9.00-15.00 oraz 15.15-16.15

ZASTĘPCA BURMISTRZA MICHAŁOWA
Konrad Sikora
16-050 Michałowo
ul. Białostocka 11
tel.: 85 713 17 73
e-mail: sikora@michalowo.eu


SKARBNIK GMINY

Anna Palecka
tel.: 85 713 17 85
e-mail: palecka@michalowo.eu


SEKRETARZ GMINY

Anna Stalbowska
tel.: 85 713 17 70
e-mail:  stalbowska@michalowo.eu


BIURO PODAWCZE URZĘDU MIEJSKIEGO

pokój 1, tel. 85 7131774, e-mail : sekretariat@michalowo.eu


 GOSPODARKA ODPADAMI, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

pokój 16, tel. 85 8739518


URZĄD STANU CYWILNEGO i REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik USC – Agnieszka Ancipiuk –  pokój 10, tel. 85 7131786

Referat Spraw Obywatelskich – pokój 11, tel. 85 7131787


PODATKI

pokój 8 i 9, tel. 85 7131778


REFERAT INWESTYCYJNO-GEODEZYJNY

Kierownik referatu IG – Elżbieta Rosińska – pokój 3, tel. 85 7131783

Inwestycje, projekty unijne – pokój 2 , tel. 85 7131776

Geodezja, mieszkania, gospodarka odpadami, drogi – pokój 5, tel. 85 7131781

Pozwolenia na budowę, plany zagospodarowania, zamówienia publiczne, wycinka drzew – pokój 4, tel. 85 7131777


REFERAT ORGANIZACYJNY

Sekretariat Burmistrza i Rady Miejskiej– pokój 22, tel. 85 7131773

Zastępca Burmistrza  – pokój 23, tel 85 7131775

Sekretarz Gminy, Oświata, Kadry, Obsługa Rady – pokój 25, tel. 857131770

Informatyk, Promocja – pokój 27 tel. 85 7131788


REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Skarbnik Gminy – Anna Palecka – pokój 20, tel. 85 7131785

Księgowość, Kadry i płace – pokój 19, tel. 857131784


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Księgowość jednostek podległych pokój 18, tel. 857131771