Pytania do Burmistrza Michałowa

 

Twoje pytanie zostało wysłane. Będzie widoczne po udzieleniu odpowiedzi.

Udzielone odpowiedzi...

 • Mieszkaniec asked:
  Dzień dobry Panie Burmistrzu . Proszę o wyjaśnienie sytuacji w której to ma Pan prawomocny wyrok w sprawie " niepełnosprawnego " "dziecka," Pani XXXXXXXXX (RODO) i Pan go nie wykonuje !?
  • Burmistrz Michałowa replied:
   Dzień dobry, Po pierwsze nie ma żadnego prawomocnego wyroku, który miałbym wykonać, lub jak ktoś twierdzi mam codziennie dowozić ucznia do szkoły specjalnej. Cała sprawa wygląda następująco: Matka ucznia szkoły średniej na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zwróciła się do nas o zapewnienie dojazdu dla syna w roku szkolnym 2021/2022. Zwróciłem się do naszego zespołu szkół z zapytaniem czy szkoła zapewni warunki nauki uczniowi. Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w piśmie z dnia 26.08.2021 poinformował mnie że: ”jest w stanie zapewnić zalecenia specjalistów do korekcji i kompensacji zaburzeń funkcji, dla potrzeb ucznia zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”. W związku z tym, zgodnie z art. 39 ust4. pkt1 Ustawy Prawo oświatowe, zaproponowałem matce najbliższą szkołę czyli Zespół Szkół w Michałowie. W tym momencie dla mnie jako Burmistrza sprawa powinna się kończyć. Nie jest moją kompetencją ani prawem podważanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej czy też stanowiska Zespołu Szkół. Dodatkowo zaproponowaliśmy alternatywne rozwiązanie – w poniedziałki dowozimy ucznia do szkoły z internatem, a w piątki odwozimy do domu, podobnie jaki inne, nieuczące się w naszej szkole dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności nauczania specjalnego. Matka nie zgodziła się na żadną z propozycji i postanowiła skierować sprawę do sądu. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że obecnie w Michałowie w naszym zespole szkół jest 27 dzieci z orzeczeniami o nauczaniu specjalnym. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy wielu uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności i szkoła realizowała obowiązek ich nauczania co było zatwierdzane również przez kuratorium oświaty. Pozostałe dzieci, których rodzice decydowali się na naukę w Białymstoku zawsze były przez nas dowożone w poniedziałki i odwożone w piątki. I tak jest również dzisiaj. Sprawą również zajmowali się radni. Wspólnie postanowilśmy, że nie można robić wyjątku i traktować jednego ucznia inaczej niż pozostałych. W swoim orzeczeniu z dnia 10.05.2022 sąd stwierdził „… żądanie o uznaniu obowiązku dotyczyło roku szkolnego 2021/2022. W piśmie z 12 sierpnia 2021 r. skarżąca wyraźnie wskazała na rok szkolny 2021/2022. Stąd też sąd uznał obowiązek Burmistrza Michałowa w zakresie ściśle zgodnym z żądaniem strony” Zatem wyrok dotyczył tylko i wyłącznie roku 2021/22 i twierdzenie inaczej jest kłamstwem. W wyroku sąd zwraca uwagę „… pełnomocnik organu na rozprawie nie był w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie sądu, czy oprócz syna skarżącej w Zespole Szkół w Michałowie uczą się inne dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Takiej wiedzy nie posiada również skarżąca. W świetle wypowiedzi Dyrektora tego Zespołu Szkół o braku możliwości zorganizowania dla jednego ucznia klasy spełniającej wymagania specjalne, przy braku wiedzy o pobieraniu w ww. Zespole Szkół na podobnych warunkach przez inne dzieci (co prawdopodobnie nie ma miejsca zważywszy, że o takiej okoliczności – gdyby wystąpiła – pełnomocnik organu wiedzę powinien posiadać)”. Sam sąd stwierdził więc, że bardzo ważną przesłanką jest fakt czy w szkole są inne dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Mogę tylko ubolewać, że nie jestem w stanie być wszędzie osobiście. Zastanawiający jest fakt ,iż do tej pory ten uczeń również uczył się w naszej szkole mając orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, tak jak 27 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy szkoła przestała wypełniać już wymagane potrzeby uczniów z orzeczeniem? Czy kuratorium coś w tej kwestii zarzucało szkole? Aktualnie matka zwróciła się ponownie o dowożenie w roku 2023/24,. Również dyrektor odpisał że szkoła jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki w orzeczeniu. I tu znowu można powiedzieć sprawa powinna zostać zakończona. Sąd napisał w wyroku stwierdził „ Orzeczenie o obowiązku dowozu dotyczące roku szkolnego 2021/2022 zapewnia stronom możliwość ewentualnego ukształtowania obowiązków i uprawnień wynikających z art.39 ust.4 pkt1 P.o. na przyszłość w drodze porozumienia. Obowiązek określony w art. 39 ust.4 pkt1 P.o. gmina spełnić bowiem może również przez zwrot rodziciom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców (art. 39a ust.1 P.o) ”. W związku z powyższym mając na uwadze orzeczenie sądu i dobro matki i ucznia zaproponowaliśmy 3 rozwiązania 1. nauka w naszej szkole 2. dowożenie w poniedziałki i odwożenie w piątki 3. zawarcie porozumienia/umowy o zwrot koszów dojazdu zarówno za lata zaległe 2021/22 jak i na nowy rok szkolny, z którym to wnioskiem matka wystąpiła i na obecny rok szkolny. Zwrot kosztów może nastąpić po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy. Staram się tworzyć samorząd pomocny mieszkańcom i rozwiązujący na dobrym poziomie wiele ich potrzeb, ale samorząd nie jest od spełniania żądań ponad miarę. Rozmawiałem z wieloma mieszkańcami na ten temat i żaden z nich nie wyraził akceptacji na sytuację w której jedynego ucznia dowożony byłby codziennie rano tam i z powrotem (czyli 4 kursy dziennie dla minimum dwóch zatrudnionych specjalnie osób – kierowcy i opekun) w sytuacji gdy mamy do czynienia z osobą pełnoletnią a nasza szkoła zapewnia odpowiednie warunki do nauki. Ewentualnie, gmina może dokonać zwrotu kosztów dojazdu ucznia. Proszę o nieeskalowanie każdej nawet najtrudniejszej sytuacji. Mój gabinet zawsze jest otwarty dla naszych mieszkańców.
 • Mieszkaniec asked:
  Dzień dobry Panie Burmistrzu! Proszę o naprawę 1 latarni - brak światła na ul. Projektowanej , po środku ulicy . Jest to nowa ledowa oprawa , brak stwarza dyskomfort , a nie wiem komu zgłaszać , pewnie jest jeszcze na jakiejś gwarancji . Pozdrawiam - mieszkaniec ul.. Projektowanej
  • Burmistrz Michałowa replied:
   Dziękuję za zgłoszenie. Takimi sprawami zajmuje się referat inwestycyjny Urzędu Miejskigpo - tel. 857131777. W tej sprawie proszę już nie dzwonić - zajmie się tym nasz parcownik.
 • Mieszkaniec asked:
  Witam Panie Marku chciałbym poznać rasę pieska którego widziałem na pana posesji, jest bardzo ładny i uroczy. Pozdrawiam.
  • Burmistrz Michałowa replied:
   Dzień dobry, Rasa psa - sznaucer miniaturka. Polecam, wspaniała rasa, kochany pies.
 • Mieszkaniec asked:
  Panie Burmistrzu czy coś wiadomo z drogą Juszkowy Gród - Jałówka .Płot na granicy gotowy a droga zdewastowana została. Co my mieszkańcy możemy w tej sprawie zrobić
  • Burmistrz Michałowa replied:
   Wielokrotnie występowaliśmy w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego (właściciel drogi). Budowa zapory na granicy została zakończona i teraz jest najlepszy czas żeby Marszałek przynajmniej podał przybliżony termin naprawy zniszczonej drogi o co powinni zabiegać wszyscy i tu właśnie widzę dużą rolę mieszkańców, których w każdej jednej sytuacji i każdej formie nasz samorząd będzie wspierał.
 • Mieszkaniec asked:
  Może zamiast oświetlania parku i ratusza warto oświetlić ulice żeby ludzie idąc na przystanek na autobus poranny nie szli w ciemnościach całkowitych.
  • Burmistrz Michałowa replied:
   Iluminacje zostały wyłączone na wszystkich obiektach publicznych w naszej gminie. Oświetlenia w parku gaśnie i zapala się razem z oświetleniem ulicznym, w związku z tym nie wiem w czym konkretnie problem, tym nie mniej po wejściu w życie zamrożonych cen energii postaramy się podnieść standard oświetlenia zgodne z potrzebami mieszkańców.
 • Mieszkaniec asked:
  Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie oświetlenia ulicznego. Czy jest możliwość włączania światła rano tak jak poprzednio, to znaczy o godzinie 4 lub 5. Idąc na przystanek idzie się z "duszą na ramieniu". Pozdrawiam.
  • Burmistrz Michałowa replied:
   W Michałowie oświetlenie uliczne jest - gaśnie o 00.30 a zapala się 5.00 gdyż pierwszy autobus Voyager Trans jest o 6.03, a PKS 5.25 Jeżeli coś działa inaczej - dziękuję za sygnał. Tym niemniej chcę zaznaczyć ze jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na energię elektryczną i dopiero po nim będziemy mogli podjąć decyzję na przyszłość w tej kwestii. Obserwując galopujące ceny i przetargi w innych samorządach jestem pełen obaw, czy jako samorząd nie będziemy zmuszenia do ograniczeń lub całkowitego wyłączenia oświetlenia.
 • Mieszkaniec asked:
  Dzień dobry. Jak Pan skomentuje doniesienia Porannego i Współczesnej o zanieczyszczeniu rzeki Supraśl przez oczyszczalnię w Michałowie?
  • Burmistrz Michałowa replied:
   Dzień dobry. Pokazane przy tym artykule zdjęcia zostały zrobione na odcinku rzeki przed oczyszczalnią ścieków, a nie za nią. Powiązanie zanieczyszczeń znajdujących się na rzece (ze zdjęcia) z oczyszczalnią, która znajduje się kilometr dalej w dół rzeki jest niegodziwe. Bardzo bym prosił o rzetelność przy przygotowywaniu i publikowaniu takich informacji. Od regionalnego dziennika należy wymagać większej staranności i rzetelności dziennikarskiej w zbieraniu informacji i koniecznie sprawdzenia ich przed publikacją. Nie wiem czym powodowane są podobne publikacje i ich rozpowszechnianie w mediach społecznościowych, czy nie są to inspirowane politycznie czy personalnie ataki na przedstawicieli samorządu, niemniej jednak apelowałbym o umiar. Gmina ma dużo obowiązków i stara się z nich rzetelnie wywiązywać, nie może jednak odpowiadać za wszystko, co od niej nie zależy, jak np. gradobicie. Należy również podkreślić fakt, że żadna gmina w Polsce nie zarządza rzekami, nie leży to w naszej kompetencji. Inspektorzy WIOŚ w ostatnim czasie przyjeżdżają do oczyszczalni 2-3 razy w tygodniu na kontrolę i na bieżąco monitorują sytuację. Bardzo się cieszę, że to pytanie zostało zadane i mogłem na nie odpowiedzieć. Chciałbym dodać, że mój telefon również jest dostępny, proszę dzwonić, pytać – za każdym razem postaram się rzetelnie odpowiedzieć i wyjaśnić. Obiecuję też, że jeśli coś leży w kompetencjach gminy, a wymaga poprawienia, zrobimy wszystko, by to poprawić.
 • Mieszkaniec asked:
  Panie Burmistrzu-chce zapytac czy planowane jest polozenie nawierzchni asfaltowej na drodze z Topolan do Hieronimowa.Jesli tak to na jakie lata planowana jest ta inwestycja.Bede wdzieczny za odpowiedz.Zainteresowany.
  • Burmistrz Michałowa replied:
   Dzień dobru, Na dzień dzisiejszy nie mamy planów zmiany nawierzchni na tej drodze.
 • Mieszkaniec asked:
  Panie Burmistrzu-czy jest mozliwosc wybudowania malego molo na stawie w Topolanach.Male wejscie w glab stawu uatrakcyjniloby milym widokiem na inne spojzenie lustra wody.Swego czasu planowano w umyslach mlodych utworzenie malej wyspy na srodku stawu i zasadzenie egzotycznych drzew.Coz ci co planowali odeszli do wiecznosci .Moze teraz przy planowanym odmuleniu i poglebieniu stawu warto powrucic do tej koncepcji.Serdecznie pozdrawiam.
  • Burmistrz Michałowa replied:
   Dzień dobry, Mamy gotową dokumentację projektową na rekultywację stawu. Według kosztorysów potrzebujemy na to ok. 1 mln złotych. Czekamy na ogłoszenie konkursów, które umożliwią pozyskanie dodatkowych funduszy na tą inwestycję.
 • Mieszkaniec asked:
  Dzień dobry. Panie Burmistrzu jak to jest z dofinansowaniem przedszkola Michałkowo. Czy dostaliśmy 100 % na dziecko i opłaty powinny być takie jak w przedszkolu samorządowym? Pozdrawiam
  • Burmistrz Michałowa replied:
   Dzień dobry. Opłata stała za przedszkole musi być taka sama. Czym innym są opłaty dodatkowe - np. za zajęcia z których dziecko może korzystać albo nie korzystać i nie płacić, czy np. za posiłki. W gminnym przedszkolu opłata za każdą godzinę ponad ustawowe 5 godz. wynosi 1 zł. Takie same dopłaty powinny być w przedszkolu prywatnym.
 1. Zadać pytanie Burmistrzowi mogą wszyscy użytkownicy korzystający z sieci Internet.
 2. W treści pytania prosimy o nie wpisywać żadnych danych osobowych.
 3. Burmistrz udziela odpowiedzi na zadane pytania możliwie niezwłocznie – w terminie do 14 dni roboczych.
 4. Pytanie zostaje opublikowane publicznie z chwilą udzielenia na nie odpowiedzi przez Burmistrza.
 5. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych,
  5. zawierające dane osobowe lub inne dane poufne.
 6. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Burmistrz.
 7. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 8. Burmistrz nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
 9. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.
 10. Prosimy o nie wpisywać żadnych danych osobowych.