Zasady bioasekuracji

Więcej informacji na: www.krd-ig.com.pl

Grypa ptaków

Czy przestrzegasz zasad bioasekuracji ?