Prośba do interesantów o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Michałowie do minimum. Wszelkie informacje będą udzielane jedynie drogą telefoniczną bądź elektroniczną, a decyzje i inne dokumenty na wniosek osób zainteresowanych będą wydawane jedynie korespondencyjnie.

Skutecznym rozwiązaniem będzie również skorzystanie z usług platform elektronicznych.

Za pośrednictwem strony EPUAP (www.epuap.gov.pl) można:

  • złożyć wniosek o dowód osobisty,
  • zameldować się i wymeldować,
  • przesłać pismo,
  • złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
  • złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym,
  • złożyć wszelkie wnioski, dotyczące podatków i opłat lokalnych.

PRZEJDŹ DO EPUAP

Adres Elektronicznej Skrytki Podawczej  na ePUAP:  /ybhh634s7p/SkrytkaESP;

Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców jest również strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl). To właśnie tu można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

Skip to content