Ankieta badawcza aktualnych problemów i oczekiwań mieszkańców gminy Michałowo w ramach procesu opracowania diagnozy delimitacyjnej Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowo

Szanowni Państwo.

Ankieta, którą do Państwa kierujemy umożliwi poznanie poglądów, problemów, opinii i oczekiwań mieszkańców gminy Michałowo w zakresie potrzeb niezbędnych związanych z planowanym do przeprowadzenia procesem rewitalizacji gminy Michałowo. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli urzędowi gminy na doskonalenie usług publicznych oraz umożliwi planowanie rozwoju społeczności Michałowa.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wyniki badania posłużą do opracowania diagnozy niezbędnej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Michałowo.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące. Wyniki badania będą publicznie dostępne.

Ankieta jest dostępna pod adresem : https://komunikacja.michalowo.ipodlaskie.pl/survey/index/index/id.8

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content