Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Michałowo do składania ankiet informacyjnych ws. Przystąpienia do Spółdzielni Energetycznej Michałowo

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Michałowo do składania ankiet informacyjnych ws. Przystąpienia do Spółdzielni Energetycznej Michałowo. Idea Spółdzielni Energetycznej powstała w 2023 z inicjatywy Burmistrza Michałowa, Marka Nazarko, zakłada ona obniżenie o około 50% stawki za kWh energii elektrycznej według cennika PGE. Jest to istotny krok w naszej społeczności, porównywalny ze zniesieniem podatków z 2013 roku, gdyż odczuje to każdy mieszkaniec, niezależnie czy jest to osoba fizyczna, rolnik czy przedsiębiorca. Więcej informacji uzyskają państwo dzwoniąc pod 857131776, pok. 2 w Urzędzie Gminy.

 

Procedura zapisu do Spółdzielni Energetycznej Michałowo – wyjaśnienia

 1. Informacje ogólne
  1. Nabór ankiet informacyjnych prowadzony jest przez Spółdzielnię Energetyczną Michałowo w celu zbadania zainteresowania wśród mieszkańców Gminy Michałowo, uzyskaniem możliwości zakupu energii elektrycznej po preferencyjnych stawkach.
  2. Ankiety informacyjne zbierane będą od osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych, na terenie Gminy Michałowo.
  3. Zakup potencjalnej energii od Spółdzielni Energetycznej, można wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym agroturystyki oraz gospodarstwa rolnego.
  4. Osoby prawne, mogą przystąpić do Spółdzielni Energetycznej pod warunkiem, że energia elektryczna będzie wykorzystana do prowadzenia działalności w siedzibie, bądź filii znajdującej się na terenie gminy Michałowo.
  5. Spółdzielnia Energetyczna Michałowo dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszej procedurze, wynikających ze Statutu, dokumentów programowych, oraz innych aktów prawnych.

 

 1. Przedmiot planowanego projektu
  1. W projekcie planuje się zakup energii elektrycznej wytworzonej przez członków Spółdzielni Energetycznej Michałowo, po preferencyjnej cenie – przewidywane 50% aktualnej stawki za kWh według cen operatora PGE, dokładna stawka zostanie podane w dniu podpisania umowy.
  2. Aktualizacja cen będzie następować dwa razy do roku.
  3. Przystąpienie do projektu, nie będzie wymagać instalacji dodatkowych odbiorników, całość odbywać się będzie po istniejącej infrastrukturze, oraz licznikach.
  4. Do zawarcia umowy, niezbędne będzie wskazanie numeru licznika PPE.

 

 1. Procedura zapisu
  1. Uzupełnić ankietę informacyjną dostępną na stronie Urzędu Gminy Michałowo www.michalowo.eu
  2. Dostarczyć uzupełnioną ankietę informacyjną do Urzędu Gminy Michałowo, pokój nr 2, tel. 857131776
  3. Powiadomienie zainteresowanych podmiotów, o możliwości przyjęcia ich w poczet członków spółdzielni, po uzyskaniu dofinasowania na budowę źródła wytwórczego.
  4. Wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie opłaty członkowskiej w wysokości 1000zł (jeden tysiąc złotych), która zostanie zwrócona w przypadku rezygnacji uczestnika w członkostwie spółdzielni, oraz opłaty wpisowej w wysokości 500zł (pięćset złotych) na konto Spółdzielni Energetycznej w Michałowie.
  5. Podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy spółdzielnią Energetyczną Michałowo a członkiem odbiorcą.

 

 1. Termin i miejsce składanie ankiet informacyjnych
  1. Ankiety należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Gminy Michałowo, pokój nr 2.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Dopuszcza się złożenie tylko jednej deklaracji, na jeden licznik przypisany do adresu zamieszkania, lub siedziby/fili firmy.
  2. Wnioskodawca musi być właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym budynku/mieszkania a FV na numer licznika który został wskazany muszą przychodzić na niego.
  3. Spółdzielnia Energetyczna zastrzega sobie możliwość uwzględnienia priorytetowego wsparcia osób objętych ubóstwem energetycznym.
Pobierz ankietę (PDF)
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content