Bezpłatne zdjęcia do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Urząd Miejski w Michałowie informuje, iż istnieje możliwość wykonania bezpłatnego zdjęcia do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy. Potrzebę wykonania zdjęcia należy zgłosić w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11 lub telefonicznie pod numerem 85 7 131 787 od poniedziałku – do piątku w godz. 7:15 – 15:15.

Skip to content