Gmina Michałowo otrzymała 220 tys. zł dotacji na rewitalizację Sokola

To dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego przyznana w styczniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego. W ramach inwestycji zaplanowano prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej, uporządkowanie zdegradowanego obszaru oraz montaż oświetlenia solarnego. Całość inwestycji to blisko 400 tys. zł.

Ale dzięki temu na terenie wsi Sokole będą mogły być organizowanie różnego rodzaju wydarzenia kulturalne oraz imprezy mające wpływ na integrację i rekreację mieszkańców lokalnej społeczności.

Już teraz w tej wsi funkcjonuje Centrum Produktu Lokalnego, którego celem jest promocja twórczości ludowej, popularyzacja regionalnych produktów i wyrobów, kuchni i rzemiosła. To miejsce służące zachowaniu wieloletnich tradycji regionu Puszczy Knyszyńskiej a docelowo całego Podlasia, dlatego też są w nim organizowane spotkania warsztatowe, szkoleniowe z zaproszonymi artystami, rzemieślnikami zarówno dla indywidualnych turystów jak i zorganizowanych grup, np. szkolnych. Obecny budynek dawnego Domu Ludowego został wyremontowany i przystosowany do przyjmowania kilkunastoosobowych grup (są miejsca noclegowe, zaplecze kuchenne, toalety i prysznice, sale wystawowe i plenarne).

CPL także fizycznie skupia w Sokolu twórców z regionu, jest miejscem ich spotkań, organizacji wystaw autorskich dzieł, szkoleń branżowych a w przyszłości być może także targów i jarmarków rękodzieła i produktów ekologicznych.

Głównym celem Centrum Produktu Lokalnego jest promocja i wspieranie dziedzictwa kulturowego regionu.

Prace budowlane (m.in. zagospodarowanie terenu – ciągi komunikacyjne, trawniki, chodniki i przebudowa drogi) będą realizowane do 30.09.2021 r.

Skip to content