Gmina Michałowo złożyła 5 wniosków na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast. Druga tura tego naboru trwała do 30 września 2020r. Gmina Michałowo złożyła 5 swoich wniosków:

  1. Przedszkole w Michałowie (kwota wnioskowanych środków: 11 693 101,38 PLN, co stanowi 90% inwestycji)

Przedmiotem inwestycji jest budowa pierwszego pasywnego przedszkola w Województwie Podlaskim, utworzenie 7 oddz. – 6 przedszkolnych oraz 1 przedszkolno – żłobkowego (łącznie 175 miejsc). Realizacja inwestycji, wpłynie na poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji dla dzieci, rozpropaguje wiedzę w zakresie OZE i ochrony środowiska. Budynek będzie miał też funkcję pokazową.

  1. Hala sportowo widowiskowa w Michałowie (kwota wnioskowanych środków: 6 287 258,06, co stanowi 90% inwestycji)

Projekt polegać ma na stworzeniu nowoczesnej hali o zastosowaniu rekreacyjnym, sportowym, edukacyjnym, kulturalnym i ekspozycyjnym. Będzie to pierwszy taki obiekt w regionie. Inwestycja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu oraz wpłynie na rozwój społeczny. Obiekt zlokalizowane będzie przy Zespole Szkół w Michałowie, gdzie w 2020 r. rozpoczął swoją działalność profil Disco Polo jako pierwszy w Polsce. Z obiektu skorzystają również lokalne kluby sportowe, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury sportowej.

  1. Zalew Siemianówka (kwota wnioskowanych środków: 2 000 000,00 PLN, co stanowi 21% inwestycji)

Przedmiotem projektu jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego i utrzymanie atrakcyjności krajobrazowej zbiornika Siemianówka leżącego w obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi poprzez czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem, zmniejszenie antropopresji na terenie inwestycji oraz zmodernizowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej. W ramach zadań planuje się utworzenie przystani na zbiorniku, pomostu, platform pływających, wieży widokowej, ścieżki edukacyjnej, parkingu oraz ciągów pieszych.

  1. Świetlica w Juszkowym Grodzie (kwota wnioskowanych środków: 600 000,00 PLN, co stanowi 50,38% inwestycji)

Przedmiotem inwestycji utworzenie Centrum Integracji Społecznej wraz ze świetlicą środowiskową. Inwestycja obejmuje modernizację, rozbudowę, wyposażenie pomieszczeń budynku oraz terenu wokół placówki w Juszkowym Grodzie na terenie Gminy. W budynkach zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska. W budynku mieścić się będzie również NZOZ, który jest bardzo potrzeby lokalnej społeczności. Inwestycja zapobiega wyludnianiu się wsi.

  1. Oświetlenie uliczne (kwota wnioskowanych środków: 809 100,00 PLN, co stanowi 90% inwestycji)

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetleniowej linii napowietrznej i kablowej w Michałowie (ul. Jaworowa, Sosnowa, Klonowa) oraz we wsi Kobylanka. Zaprojektowano posadowienie łącznie 71 słupów oświetleniowych oraz wykonanie oświetleniowej doziemnej linii kablowej niskiego napięcia. Dodatkowo planuje się 29 punktów świetlnych o mocy 14 kW, które będą zasilane dzięki energii solarnej. Gmina posiada warunki przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV.

Wnioski zostały skierowane do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem wojewody. Pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł.

Skip to content