Informacja Kierownika USC w sprawie odznaczeń medalem Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego w Michałowie informuje, iż:

Osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie naszej gminy, które zawarły związek małżeński w 1974r. poza terenem Gminy Michałowo, mogą zgłosić chęć odznaczenia medalem Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Dotyczy to również par, które zawarły związek małżeński przed 1974r. i do tej pory nie zostały odznaczone medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.

Zainteresowane pary powinny się zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w Michałowie ul. Białostocka 11 pokój nr 10 – do dnia 20.03.2024r. (od poniedziałku – do piątku w godz. 7:15 – 15:15, tel. 85 7 131 786, 85 7 131 787).

 

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

 /-/ Agnieszka Ancipiuk

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content