OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZASAD ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE MIEJSKIM W MICHAŁOWIE

Informujemy, że od dnia 19.03.2020 zaczynają obowiązywać dodatkowe obostrzenia dotyczące załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Michałowie.

Strefa dla mieszkańców zostanie ograniczona i wejście na teren budynku Urzędu będzie niemożliwe. W strefie przyjęcia interesanta mieszkańcy znajdą wszystkie potrzebne formularze. Zostanie również ustawiony specjalny pojemnik na korespondencję, która będzie regularnie odbierana.

Urząd Miejski w Michałowie uprzejmie informuje, iż:

– rejestracja zgonów oraz odbiór dowodów osobistych, na które wcześniej został złożony wniosek odbywać się będą na bieżąco.

W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu, będzie można również złożyć wniosek na dowód osobisty np. w przypadku jego utraty.

Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane będą poprzez kontakt telefoniczny, pocztowy lub elektroniczny.

 

Jakiekolwiek sprawy wymagające bezpośredniej obsługi mieszkańca będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem terminu wizyty.

 

Najważniejsze telefony:

Biuro podawcze:  85 713 17 74

Urząd Stanu Cywilnego : 85 713 17 87

Podatki: 85 813 17 78

Działalność gospodarcza, gospodarka odpadami : 85 713 17 79

Pozwolenia na budowę, plany zagospodarowania, wycinka drzew : 85 713 17 77

Geodezja, mieszkania, gospodarka odpadami : 85 713 17 81

Kadry, Rada Gminy, Informatyk : 85 713 17 88

Pełna lista danych kontaktowych jest dostępna pod adresem: https://michalowo.eu/dane-urzedu/

Wprowadzone zmiany mają służyć bezpieczeństwu i zdrowiu nas wszystkich. Apelujemy do mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie Miejskim w Michałowie.

Skip to content