Październik w gminie Michałowo miesiącem odremontowanych dróg

Październik w gminie Michałowo to miesiąc odbioru i oddawania do użytku kolejnych dróg. I chociaż wcześniej trudno było znaleźć miesiąc bez oddania odcinka drogi, w październiku więcej inwestycji zostało ukończonych. Chodzi o drogi gminne i odcinki dróg powiatowych, inwestycje realizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych i drogi dojazdowe do gospodarstw, współfinansowane z budżetu gminy.

W sobotę, 3 października została oddana do użytku wyremontowana droga w Tylwicy Majątek. Jest to kolejna inwestycja w Gminie Michałowo zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 1 065 387,07zł, dofinansowanie – 532 693,54 zł. Jest to już piąta droga realizowana w tym roku w ramach FDS.

Niedługo zostanie oddana do użytku droga w miejscowości Sokole (przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B). W połowie września został położony asfalt. Inwestycja jest współfinansowana przez Gminę Michałowo, Powiat Białostocki i Fundusz Dróg Samorządowych. Całkowity koszt inwestycji to 1,5 mln zł. Gmina Michałowo ponosi ok. 25 proc. tej kwoty.

W sierpniu oddano do użytku wyremontowaną drogę Bińdziuga – Supruny – Koleśno. Całkowity jej koszt to 989 289 złotych, z czego dofinansowanie z FDS wyniosło 488 289 złotych, a w lipcu przebudowaną drogę gminną na terenie wsi Kobylanka (2,3 km) – koszt 1,3 mln zł; dofinansowanie 498,780 zł;

W trakcie realizacji jest remont drogi powiatowej na odcinku Kuchmy – granica gminy Michałowo – koszt 1,3 mln zł; dofinansowanie 643 896 zł;

Gmina Michałowo złożyła również wniosek o dofinansowanie remontu dwóch kolejnych dróg – we wsi Szymki oraz we wsi Lewsze. Dodatkowo Powiat Białostocki wspólnie z gminą przygotowuje dokumentację na dwie drogi – Hieronimowo – Potoka i przejście przez Topolany.

Na początku października burmistrz Michałowa Marek Nazarko wystąpił do Nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia z prośbą o przekazanie gminie dwukilometrowego odcinka drogi Krugły Lasek – Maciejkowa Góra. Pozwoli na przeprowadzenie remont całej drogi Krugły Lasek – Maciejkowa Góra.

Jednocześnie samorząd w ramach uchwały Rady Miejskiej o dofinansowaniu remontu dróg dojazdowych do posesji i do terenów rolnych realizuje 15 wniosków mieszkańców o dofinansowanie. Podczas majowej sesji radni podjęli uchwałę w tej sprawie i zabezpieczyli w budżecie kwotę 500 tys. zł na ten rok.

W poniedziałek, 5 października burmistrz Marek Nazarko i przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Ancipiuk dokonali odbioru pierwszych dróg zrealizowanych w ramach gminnego programu budowy dróg do gospodarstw – na terenie wsi Bachury, Kuchmy i Ciwoniuki. Przez cały październik będą stopniowo odbierane kolejne drogi.

Skip to content