Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja – nieodpłatnie

Starostwo Powiatowe w Białymstoku informuje, że w gminach na terenie Powiatu Białostockiego mieszkańcy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania danego problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w powyższych sprawach, jednak opróćz pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

WAŻNE: Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – wspólne sporządzenie planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

WAŻNE: Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

Białystok   ul. Słonimska 15/1, lok. 42

Poniedziałek – środa:   800 – 1200     Czwartek – piątek:      1230 – 1630

Łapy – ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 (Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach)

Poniedziałek:         1100 – 1500        Wtorek – piątek:     900 – 1300

Wasilków – ul. Supraślska 21 (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie)

Poniedziałek:     800 – 1200      Czwartek:          800 – 1200

Tykocin – ul. 11 Listopada 8 (Urząd Miejski w Tykocinie)

Wtorek:      900 – 1300

Czarna Białostocka – ul. Torowa 14a (Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej)

Środa:       900 – 1300    Piątek:      900 – 1300

Dobrzyniewo Duże – ul. Białostocka 25 (Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym)

Poniedziałek:  900 – 1300

Supraśl – ul. Piłsudskiego 17 (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu)

Wtorek:        1100 – 1500     Czwartek:    1000 – 1400

Michałowo – ul. Leśna 1 (Wodociągi Michałowo)

Środa:       800 – 1200     Piątek:      1100 – 1500

 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Choroszcz –  ul. Sienkiewicza 42

Poniedziałek –  Środa:  :   800 – 1200        Czwartek –  Piątek:           1230 – 1630

Białystok –  ul. Słonimska 15/1

Poniedziałek –  Środa:  :   1230 – 1630        Czwartek –  Piątek:           800 – 1200

Zapisy telefoniczne w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Białymstoku
od poniedziałku do piątku pod nr tel. 533 330 857 w godzinach:

poniedziałek 800 – 1600     wtorek – piątek 730 – 1530

e-mailowo: m.szerenos@st.bialystok.wrotapodlasia.pl,

lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/podlaskie/bialostocki

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content