Projekt Centrum Spotkań Kultur w Michałowie

Przedstawiamy projekt przedsięwzięcia strategicznego dla Województwa Podlaskiego zgłoszony przez GOK w Michałowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie planuje zrealizować Projekt, który zadba o zachowanie wieloletnich tradycji kulturowych województwa podlaskiego. Głównym celem Projektu jest stworzenie przestrzeni, która da szansę poznania różnych aspektów życia w wielokulturowym regionie. Utworzone miejsce ma wyeksponować wielokulturową historię Michałowa (w jednym mieście żyli wspólnie Niemcy, Żydzi, Białorusini i Polacy) oraz regionu.

Centrum Spotkań Kultur ma być miejscem cyklicznie organizowanych wydarzeń promujących wiedzę o dziedzictwie pogranicza, ośrodkiem spotkań, konferencji, debat dotyczących historii i kultury regionu. Projekt ma również na celu zwiększenie potencjału turystycznego regionu Puszczy Knyszyńskiej. Turyści odwiedzający Michałowo będą mogli zostać w nim na dłużej oraz wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, zajęciach wokalnych czy tanecznych. Ważną funkcję będzie pełnić zaplanowana w niniejszym Projekcie przestrzeń artystyczna, która będzie wspierać promocję lokalnej twórczości ludowej. Utworzona przestrzeń wesprze również realizację międzynarodowych imprez kulturowych.

W ramach centrum utworzone zostaną:
1. Bulwary nad rzeką Supraśl – Piękne, jasne i bezpieczne bulwary z zachowaniem naturalnej dzikości brzegu rzeki poprzez rekultywację zieleni, alejek, małej architektury oraz oświetlenia. Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej, a także nasadzeń traw ozdobnych i rewitalizację nabrzeża poprzez dodatkowe nasadzenia gatunków roślinności wodnej występującej w tym rejonie i drzew. Bulwary będą funkcjonalnie połączone z Osadą kultur i PFDF
2. Osada kulturowa przedstawiająca charakterystyczne zawody powiązane kulturowo z daną narodowością:

  • Kowal – kompletnie wyposażony warsztat kowalski, gdzie przy pomocy tradycyjnego miecha kowal rozgrzeje na palenisku metal i zamieni go w dowolne narzędzie czy podkowę. Warsztat będzie wykorzystywany do pokazów oraz jako miejsce pracy kowala do wytwarzania własnych wyrobów.
  • tkacz i rękodzieło ludowe – budynek tkacza, gdzie odbywać się będzie przędzenie na tradycyjnym kołowrotku oraz na różnego rodzaju krosnach tkackich, narzędziach wiejskich do obróbki łodygi lnu w celu sporządzenia tradycyjnych nici lnianych. Odwiedzający będą mogą sami sporządzić bransoletkę z wełny, zrobić krajkę na średniowiecznym krosienku lub spróbować pracy na kołowrotku tkackim,
  • gospoda/karczma – Karczmy lub inaczej zajazdy stanowiły nieodłączny element polskiego krajobrazu dawnych lat. Były miejscem, gdzie podróżny mógł znaleźć odpoczynek, nocleg dla siebie i koni, spożyć posiłek czy porozmawiać ze znajomymi. Poza dworem stanowiły one główny ośrodek życia społeczno-gospodarczego ówczesnej wsi. Były najważniejszą i niezbędną instytucją, zarówno miejscem zebrań sąsiedzkich, jak i praktykowania wszelkiego rodzaju zwyczajów i obrzędów. Były miejscem rozrywki i jednocześnie sprzedaży wielu towarów potrzebnych społeczności wiejskiej lub miejskiej. Tu często także urzędowali poborcy ceł i myta. W karczmie można też było sprzedać produkty rolne lub kupić́ wyroby rzemieślnicze. Zostanie wybudowana tradycyjna karczma, gdzie będzie można skosztować tradycyjnych potraw oraz wziąć udział w warsztatach przygotowania potraw, tradycyjnego wypieku chleba, warzenia miodu pitnego czy piwa.
  • garncarz – rzemiosło garncarskie jest znane na ziemiach polskich od ponad tysiąca lat, Podczas pracy garncarz prezentuje sposoby przygotowywania gliny oraz różnorodne techniki toczenia przedmiotów na kole: dzbanów, mis, kufli czy świeczników. Widzowie mają również możliwość poznania fragmentów historii garncarstwa, bajek i anegdot związanych z tym starym zawodem. Klimat stwarzają również proste rzemieślnicze stroje nawiązujące do prezentowanego zawodu garncarza
  • świecownik – wyrabianie świec metodą średniowieczną z prawdziwego wosku pszczelego
  • dawna polska wieś – prezentacja wielu sprzętów wyposażenia gospodarstwa chłopskiego. Pokaz ma mieć charakter interaktywny, uczestnicy mogą popróbować swoich sił np. w ubijaniu masła w kierzance czy mieleniu mąki w drewnianym młynie żarnowym oraz ubić kaszę w ponad stuletniej stępie. W ramach tego rzemiosła proponujemy również pokaz wyrabiania ciasta oraz pieczenia podpłomyków lub palenie kawy zbożowej w specjalnym garnku wykutym przez kowala. Odwiedzający mogą także spróbować swoich sił w noszeniu wody ze studni oraz wykonać pranie w sprzętach naszej prababci. Bardzo duże, pouczające i niezwykle atrakcyjne stoisko także dla dzieci.
  • •znachor – chata zielarska, piękna, naturalna, pełna kwiatów i roślin leczniczych, gdzie znajdują się zioła zbierane wyłącznie podlaskiej ziemi. W miejscy tym można poznać sposoby i techniki przygotowywania ziół i wywarów leczniczych. W chacie można także posmakować wyjątkowych nalewek przyrządzanych tradycyjnie
  • snycerz – warsztat rzeźbiarza – możliwość wytworzenia figury z pni drzewa, świątki, kapliczki przydrożne, rzeźbienie ornamentów drewnianych, snycerka. Piękne rzemiosło podszyte znajomością przyrody oraz niecodzienną wrażliwością i kunsztem rzemieślnika.
  • Warsztat szewski – rodzaj rzemiosła polegający na naprawie i tworzeniu obuwia. Obecnie jest to zawód zanikający. Stare szewstwo polskie ma swoją długą tradycję, którą pragniemy przybliżyć uczestnikom imprez. Szewc posługuje się bardzo ciekawymi narzędziami np. kowadło szewskie szpilarek nazywany także szpilardem, szydło, szczecinę, dratwę, cęgi, kopyta, młotki, różnego rodzaju prawidła szewskie oraz wiele innych ciekawych przedmiotów i narzędzi. Na miejscu pokazu znajduje się także ogromna maszyna szewska Singera do zszywania bardzo grubych skór.

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie w gminie Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu i Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie nowe miejsce będzie klamrą spinającą ich działalność oraz stworzy szanse na dalszy rozwój.

Szacowana wartość przedsięwzięcia (w PLN) : 25 000 000,00 PLN brutto

Skip to content