Projekt “Cyfrowa Gmina”

Gmina Michałowo realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Cyfrowa Gmina”

Celem Projektu jest wzmocnienie cyfrowej odporności Urzędu Miejskiego w Michałowie. Efektem Projektu będzie wzrost cyfryzacji instytucji samorządowej – Urzędu Miejskiego w Michałowie. Planowane do zakupu urządzenia oraz przeprowadzenie diagnozy wpłyną również na cyberbezpieczeństwo JST.

Wartość Projektu: 100 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 100 000,00 zł

Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content