Radni Michałowa wybrali metodę naliczania opłaty za śmieci i ustalili wysokość tej opłaty

Podczas ostatniej, 30 grudnia sesji radni Michałowa wybrali metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalili stawki tej opłaty. Zgodnie z uchwałą w Michałowie będą obowiązywać opłaty od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym, a miesięczna stawka dla jednej osoby wynosi 24 zł.

Do tej pory w Michałowie obowiązywały dwie stawki opłat za śmieci segregowane – 24 zł za gospodarstwo jednoosobowe i 48 zł za pozostałe gospodarstwa.

– To bardzo trudna uchwała, bo trudno wybrać sposób najbardziej sprawiedliwy – mówił na sesji burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Przedstawił radnym kilka metod naliczania stawki – od liczby mieszkańców nieruchomości, od ilości zużytej wody, od powierzchni lokalu mieszkalnego, od gospodarstwa domowego. Jak obliczyły władze gminy w 2021 r. koszty związane z gospodarką odpadami zamkną się w kwocie 1 469 000 zł, stąd poszukiwanie najbardziej odpowiedniej metody, by uniknąć drastycznych podwyżek za śmieci. Samorząd zapytał też mieszkańców w specjalnej ankiecie, która metoda ustalenia opłaty najbardziej im odpowiada. Zdecydowana większość (112 na 186 głosów) była za opłatą od liczby mieszkańców.

Ustalone stawki dotyczą opłaty za odpady segregowane. Za brak selektywności odpadów trzeba będzie zapłacić więcej, stawka wzrasta trzykrotnie i wynosi 72 zł od osoby. Jeśli jakieś gospodarstwo domowe posiada kompostownik, za wywóz odpadów płaci o 1 zł od osoby mniej. Radni wprowadzili też ulgę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 30 proc.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Skip to content