Radni popierają ideę budownictwa komunalnego

Radni Michałowa, podczas środowej, 28 kwietnia sesji wyrazili zgodę na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Podlaskie”. Oznacza to, że gmina przystępuje do spółki z o.o z Krajowym Zasobem Nieruchomości, której celem jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu.

– To nie jest ten program budowy mieszkań, który realizuje u nas spółka „Niezapominajka”, który zakłada budowę mieszkań 56 m. kw. i 106 m. kw. finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. I z możliwością wykupu kiedyś na własność. Tu chodzi o budowę mieszkań komunalnych przy wsparciu Krajowego Zasobu Nieruchomości – powiedział burmistrz Michałowa Marek Nazarko przedstawiając radnym projekt uchwały.

Podstawowym celem spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” ma być budowanie domów mieszkalnych w różnych gminach, które wyrażą chęć utworzenia spółki, a po wybudowaniu eksploatacja ich na zasadach najmu.

Radni chcieli wiedzieć, czy gmina będzie administratorem budynku oraz ile gmin z województwa podlaskiego przystąpiło do spółki?

– Nigdy byśmy nie przystąpili, gdyby gmina miała być administratorem. Przy takich warunkach, że metr kwadratowy za mieszkanie komunalne określony jest szacunkowo na 12-15 zł, to więcej niż w „Niezapominajce” i bez opcji wykupu na własność jak w naszej spółce. Ale gdy inne organy chcą coś realizować, a jedynym naszym wkładem ma być działka, to czemu mamy się nie zgodzić czy przeszkadzać? – odpowiedział burmistrz Nazarko. – Nie wiemy natomiast ile gmin przystąpiło lub zamierza przystąpić.

Burmistrz Marek Nazarko dodał, że każda gmina wstępująca do spółki może się zwrócić o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o wkład w wysokości 3 mln zł, które w całości przekazuje na spółkę.

10 radnych poparło uchwałę, 1 był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Radni zatwierdzili też (takim samym stosunkiem głosów) wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 mln zł na sfinansowanie udziałów w spółce.

 

Skip to content