Remont dróg dojazdowych do posesji i do terenów rolnych

Droga dojazdowa do posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym:
– długość drogi do 250mb – nawierzchnia emulsyjna – potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową na szerokości do 3,0m,
– długość drogi do 1000mb – nawierzchnia żwirowa o grubości 0,2m i szerokości do 3,0m
Droga dojazdowa do terenów rolnych:
– długość drogi do 1000mb – nawierzchnia żwirowa o grubości 0,2m, szerokości do 3,0m.
Cel finansowania
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych dojazdowych;
– podniesienie standardów technicznych dróg dojazdowych, a co za tym idzie ich parametrów użytkowych;
– rozwój spójnej sieci dróg dojazdowych w skali lokalnej, w szczególności poprzez poprawę połączeń dróg dojazdowych z drogami wyższej kategorii,
Skip to content