WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie połączenia sołectw

Zbiorcze wyniki konsultacji społecznych:

  • zaopiniowania projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Bachury i Sołectwa Szymki w sołectwo Szymki oraz zaopiniowanie projektu statutu nowo powstałego sołectwa Szymki
  • zaopiniowania projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Ciwoniuki, Sołectwa Lewsze i Sołectwa Kuchmy w Sołectwo Ciwoniuki oraz zaopiniowanie projektu statutu nowo powstałego Sołectwa Ciwoniuki
  • zaopiniowania projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Krugły lasek i Sołectwa Planty w Sołectwo Krugły Lasek oraz zaopiniowanie projektu statutu nowo powstałego Sołectwa Krugły Lasek
  • zaopiniowania projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Zaleszany i Sołectwa Nowosady w Sołectwo Nowosady oraz zaopiniowanie projektu statutu nowo powstałego Sołectwa Nowosady

 

Lp. Sołectwo Wynik głosowania dot. połączenia sołectw (liczba głosujących) Liczba uczestników konsultacji Liczba uprawnionych do głosowania w sołectwie
„Za” połączeniem „Przeciw” połączeniu Nie mam zdania
1. Bachury 3 6 4 13 46
2. Szymki 11 0 0 11 150
3. Ciwoniuki 7 0 0 7 52
4. Lewsze 3 0 0 3 93
5. Kuchmy 4 3 0 7 38
6. Krugły Lasek 2 3 0 5 33
7. Planty 0 2 1 3 58
8. Zaleszany 0 14 0 14 33
9. Nowosady 10 0 1 11 111
Razem 40 28 6 74 614

 

 

 

Michałowo dnia, 30.06.2021r.

Skip to content